Daugiabučių administravimas

„Mano būsto“ teikiamos daugiabučių administravimo paslaugos užtikrina tvarkingą daugiabučio gyvenamojo namo aplinką, nepriekaištingą inžinerinės įrangos funkcionavimą bei efektyvų energetinių resursų naudojimą. Įmonė atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.

„Mano būsto“ paslaugas renkasi gyventojai, siekiantys nepatirti rūpesčių, susijusių su daugiabučių namų priežiūra. Patyrę bendrovės pastatų priežiūros vadybininkai nuolat bendrauja su gyventojais, rūpinasi ir sprendžia visas su būsto priežiūra susijusias problemas.

Kvalifikuoti specialistai nuodugniai įvertina namo būklę, paruošia ir su gyventojais suderina ilgalaikius jo priežiūros planus, numato artimiausius darbus, remontus ar rekonstrukcijas.

Įvairiems bendrastatybiniams darbams atlikti įmonė samdo tik patyrusius ir patikimus partnerius. Įmonės darbuotojai rūpinasi ne tik sklandžiu techninių darbų atlikimu, bet ir konsultuoja gyventojus įvairiais daugiabučių namų priežiūros klausimais.

Gyventojams nebereikia kiekvieną mėnesį rūpintis skaitiklių rodmenų surinkimu, mokesčių už paslaugas apskaičiavimu, nes visa tai atlieka namą administruojanti bendrovė.

Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje „Mano būsto“ specialistai klientams pateikia išsamias savo atliktų darbų ir panaudotų lėšų ataskaitas.

Bendrovė siūlo administruoti tiek naujos, tiek senesnės statybos namus. Šią paslaugą gali rinktis ir susibūrę į bendrijas bei sudarę jungtinės veiklos sutartis, ir jokių tarpusavio susitarimų nesaistomi gyventojai.